Kampagnebetingelser

 1. Hjem
 2. Skiferie
 3. Kampagnebetingelser

Kampagnebetingelser:

Følgende betingelser gælder for 'Sunweb & Protest Giveaway'-kampagnen:

 • Ved at deltage erklærer deltageren at acceptere disse kampagnebetingelser.
 • Disse kampagnebetingelser gælder for den organiserede kampagne, der tilbydes af Sunweb Group GmbH (herefter: ‘Sunweb’) til fremme af deres nye reklamekampagne ’Sunweb & Protest Giveaway’ (i det følgende kaldet: kampagnen).
 • Kampagnen gælder fra 30/12/2023 t/m 02/02/2024. Ingen andre gebyrer end de sædvanlige kommunikationsgebyrer vil gælde for denne kampagne.
 • Deltagelse foregår ved at:
  1. Følg @sunweb samt @protestsportswear på Instagram.
  2. Tag 3 venner og beskriv et sjovt skiferieminde.
 • Der er én præmie. Denne præmie drejer sig om en skiferie på 5-dages ophold for 4 personer i Les Deux Alpes, Frankrig inkl. Liftkort og ski/snowboard leje samt 4 fulde sæt skitøj fra Protest sportswear (hue, mid-layer trøje, jakke, bukser, handsker) Á en værdi på €4000 (euro). De generelle betingelser for Sunweb gælder for udførelsen af præmien. Sunweb vil sørge for tilbageholdelse og angivelse af spilleafgift.
 • Præmien inkluderer overnatning (på basis af overnatning og morgenmad). Andre ekstra omkostninger er ikke inkluderet (fx transfer, fly)
 • 5-dages opholdet finder sted i skisæsonen 23/24 mellem d. 02/02/2024 og 30/04/2024, forudsat at rejserne kan gennemføres.
 • Vinderen er selv ansvarlig for gyldige forsikrings-, rejse- og helbredsdokumenter.
 • Vinderen af denne kampagne selekteres 02/02/2024 af Sunweb på grundlag af at opfylde konkurrencens betingelser for deltagelse.
 • Vinderen informeres 02/02/2024 personligt via Instagram.
 • Deltageren accepterer, at hans/hendes navn bliver nævnt på Instagram.
 • Den vindende deltager skal svare inden for en uge efter meddelelsen om at han/hun er vinderen for at indløse præmien.
 • Ansatte hos Sunweb Group er udelukket fra deltagelse.
 • Deltageren giver automatisk tilladelse til offentliggørelse af deltagelse og udførelse af præmien i ordets bredeste forstand, herunder, under alle omstændigheder, men ikke begrænset til, brugen i alle mulige medier, herunder internet og nationale dagblade og ugeblade, og dette for ubegrænset tid.
 • Deltagelse i denne kampagne og konkurrence er kun mulig, hvis deltageren giver sine korrekte oplysninger. Sunweb har til enhver tid ret til at bede en deltager om at fremvise en kopi af et gyldigt identitetsbevis.
 • Mindreårige op til 18 år kan kun deltage og/eller modtage præmien med samtykke (skal gives på første anmodning) fra deres værge.
 • Sunweb forbeholder sig retten til til enhver tid at udelukke deltagere fra kampagnen eller præmien, hvis det menes, at deltageren har overtrådt en eller flere betingelser for deltagelse, har afgivet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger eller på anden måde har handlet juridisk utilladeligt.
 • Præmien kan ikke byttes og kan ikke veksles til kontanter. Hvis en rejse ikke kan gennemføres på grund af særlige omstændigheder, har vinderen ikke ret til betaling eller ombytning. Præmien kan kun overdrages efter forudgående tilladelse fra Sunweb og yderligere (økonomiske) betingelser kan eventuelt pålægges.
 • Sunweb forbeholder sig retten til at stoppe kampagnen eller ændre kampagnebetingelserne uden forudgående varsel.
 • Der kan ikke korresponderes om disse vilkår og betingelser eller om resultatet.
 • Instagram, Facebook samt andre hjælpere og/eller tredjeparter engageret af Sunweb er ikke ansvarlige for skader, uanset hvilken art, som følge af deltagelse i denne kampagne.
 • Tryk-, stave-, sætnings- eller lignende fejl kan ikke anfægtes og udgør på ingen måde en forpligtelse for Sunweb.
 • Hvis en deltager har en klage i forbindelse med kampagnen, kan deltageren meddele dette til Sunweb inden for 10 arbejdsdage efter at klagen er opstået eller med rimelighed kunne fastslås, ved at sende et brev til Sunweb: Postbus 1439, 3000 BK i Rotterdam, med angivelse af 'klage vedr. salgsfremmende spil. Sunweb vil behandle klagen og meddele deltageren om hvordan klagen vil blive håndteret. Hvis klagen ikke er blevet behandlet til klagerens tilfredshed, er der mulighed for at indgive en klage til Spillemyndigheden for salgsfremmende spil.
 • Eventuelle tvister som følge af dette kan udelukkende indgives ved den kompetente domstol i Rotterdam.
 • Hollandsk lov gælder for kampagnen og dens særlige disse vilkår og betingelser. Da dele af præmien ikke er vores eget produkt:
 • Sunweb er ikke ansvarlig for tab, forsinkelse eller defekt af eller på grund af den vundne præmie i nogen som helst form. Den sædvanlige garanti fra producenten og/eller leverandøren gælder kun for de præmier, der er vundet og/eller skal vindes, hvis en sådan garanti findes og gælder.
 • Sunweb er ikke ansvarlig for de omkostninger, som deltageren i kampagnen har afholdt i forbindelse med deltagelse i kampagnen eller den videre brug af præmien.
 • Protest Sportswear, hjælpere eller tredjeparter, eller andre der på anden vis er engageret af Sunweb i forbindelse med denne kampagne, er ikke ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skade i nogen som helst form som følge af brugen eller indfrielsen af de uddelte præmier og/eller deltagelse i kampagnen.