Betingelser

 1. Hjem
 2. Creatingmemories
 3. Betingelser

Vilkår og betingelser

Ved at deltage i kampagnen accepterer du følgende vilkår & betingelser:

 • Disse vilkår og betingelser gælder for den kampagne, som Sunweb Group GmbH (i det følgende benævnt "Sunweb") organiserer for at fremme sin nye reklamekampagne "Creating memories" (i det følgende benævnt "kampagnen").
 • Der er ingen andre omkostninger end de sædvanlige kommunikationsomkostninger i forbindelse med denne kampagne.
 • Deltageren accepterer, at hans/hendes navn bliver nævnt på vores sociale medier.
 • Ansatte i Sunweb Group er udelukket fra at deltage.
 • Deltageren giver automatisk tilladelse til offentliggørelse af indsendelsen og udbetaling af rabatten i ordets bredeste forstand, herunder alle omstændigheder, men ikke begrænset til, brug i alle tænkelige medier, herunder online samt nationale aviser og ugeblade, i en ubegrænset periode.
 • Det er kun muligt at deltage i konkurrencen, hvis deltageren selv har angivet de korrekte oplysninger. Sunweb har til enhver tid ret til at bede en deltager om at fremlægge en kopi af et gyldigt id-kort.
 • Mindreårige under 18 år kan kun deltage og/eller modtage rabatten med samtykke fra deres repræsentanter (skal gives efter anmodning).
 • Sunweb forbeholder sig ret til at udelukke deltagere fra kampagnen eller rabatten til enhver tid, hvis Sunweb mener, at deltageren har overtrådt vilkårene og betingelserne for deltagelse, har givet falske eller ufuldstændige oplysninger eller på anden måde har handlet ulovligt.
 • Rabatten kan ikke ombyttes eller udbetales i kontanter. Rabatten kan kun overdrages efter forudgående samtykke fra Sunweb og kan være underlagt yderligere (finansielle) betingelser.
 • Sunweb forbeholder sig ret til at afbryde kampagnen eller ændre vilkårene og betingelserne til enhver tid uden forudgående varsel.
 • Der kan ikke indgås nogen korrespondance om disse vilkår og betingelser for kampagnen eller om resultaterne.
 • Sunwebs medarbejdere og/eller tredjeparter er ikke ansvarlige for skader, uanset art, som skyldes deltagelse i denne kampagne.
 • Tryk-, stave-, skrive- og sætningsfejl eller lignende kan ikke påberåbes og udgør på ingen måde et ansvar for Sunweb.
 • Hvis en deltager har en klage vedrørende kampagnen, skal deltageren inden for 10 arbejdsdage indgive klagen til sunweb på info@sunweb.dk med angivelse af "klage over kampagnekonkurrence". Sunweb vil undersøge klagen og kontakte deltageren om forliget. Hvis klagen ikke behandles til tilfredshed, er der mulighed for at indgive en klage til forbrugerombudsmanden.

Har du spørgsmål til vores rejser eller beskyttelse af din personlige oplysninger, kan du altid kontakte os på info@sunweb.dk

Ønsker du at trække din tilladelse tilbage, skal du kontakte os ved at klikke på ’i’-ikonet i nederste venstre hjørne på dit delte billede, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Du vil efterfølgende se en formular, hvor du kan indsende din anmodning om at trække dit samtykke tilbage.

Vi ser frem til at dele din rejseglæde og dine billeder i vores fællesskab!