Bæredygtighed hos Holland America Line

Holland America Line har eksisteret i mere end 150 år. I alle de år har gæsternes, medarbejdernes ikke mindst og oceanernes velbefindende, som Rotterdam, Eurodam,Koningsdam og de andre krydstogtskibe sejler på, altid haft højeste prioritet. Her forklarer vi, hvordan Holland America Line bidrager til en mere bæredygtig verden.

Energi og emissioner – Holland America Line

Forenede kræfter mod lavere emissioner og mere effektiv energiudnyttelse

Energi og emissioner

Ansvarligt energiforbrug er en af ​​hjørnestenene i Holland America Lines bæredygtighedsstrategi. Blandt andet derfor køber rederiet skibe, der udnytter energien mere effektivt, rejser færre kilometer og sejler med den mest energieffektive hastighed. Desuden bruger de også skibsmotorer med hybrid diesel-elektrisk drev og forsøger at købe grøn energi i havnene, hvor det er muligt. Med alle disse tiltag håber Holland America Line at reducere CO2 og andre skadelige emissioner med 40 % i 2030 og at være fuldstændig CO2-neutral i 2050.

Holland America Line – Vand- og affaldshåndtering

Reduktion af forbrug og genbrug, hvor det er muligt

Vand- og affaldshåndtering

Ligesom derhjemme bruges vandet på Holland America Lines krydstogtskibe til at tilberede måltider, vaske, tage brusebad og gøre rent. Holland America Line udvikler løbende teknikker til at spare på vandet. En del af arbejdet er også at gøre medarbejderne og gæster bevidste på deres vandforbrug. På forskellige måder søger man at inspirere dem til at bruge vandet økonomisk. Vandforbruget medfører forskellige typer spildevand. Hvor det er muligt, forsøger Holland America Line at rense vandet, før det udledes i havet. Mindre end 1 % af spildevandet indeholder meget skadelige stoffer, såsom motorolie. Dette vand renses altid i overensstemmelse med gældende love og regler, inden det udledes til havet.

Holland America Lines affaldspolitik handler også om at reducere skadeligt affald mest muligt og at genbruge, hvor det er muligt. Som en del af Operation Oceans Alive sigter Holland America Line mod at reducere plastikforbruget med 50 %.

Socialt ansvar – Holland America Line

Sammen opnår vi mere

Socialt ansvar

At skabe en mere bæredygtig verden er et ansvar, vi deler med hinanden. Derfor forsøger Holland America Line også at reducere deres CO2-fodaftryk, når de køber produkter og samtidig at støtte den lokale økonomi. For eksempel køber de ind lokalt i så stort omfang, som det er muligt. Rederiet beder desuden deres leverandører om at håndtere emballagemateriale så effektivt som muligt, så der ikke skabes mere affald end nødvendigt. Holland America Line er også underskriver af Modern Slavery Act, som har til formål at bekæmpe moderne slaveri og menneskehandel inden for forsyningskæden og internt i organisationerne.

Biodiversitet og livet i havet – Holland America Line

Sammen er vi stærke for vores planet

Biodiversitet og livet i havene

Et af de vigtigste målsætninger i Holland America Lines bæredygtighedspolitik er at begrænse skaderne på biodiversitet og marinelivet på vores planet. Det gør rederiet blandt andet ved at behandle skibenes skrog på en sådan måde, at muslinger, alger og andre mikroorganismer får vanskeligere ved at hæfte sig til skroget. Dette forhindrer arter i at flytte sig fra et økosystem til et andet. Af samme grund arbejdes der på at genbruge ballastvand så meget som muligt. På den måde ender mikroorganismer fra ballastvandet ikke i et fremmede økosystemer, når de ledes ud.

Inden for Holland America Line er der oprettet et særligt program for at beskytte havpattedyr. Rederiet har ansat medarbejdere, der er specialiseret i områder med sårbart marineliv. Disse medarbejdere sørger for eksempel for, at når sæler får unger, så kommer skibene ikke nærmere kysten end 450 meter, så mødrene uforstyrret kan amme deres unger.

Holland America Line – Uddannelse af bemandingen

Optimal støtte til at vokse og udvikle sig

Menneskene bag rederiet

Holland America Line er klar over, at en fantastisk krydstogtoplevelse starter med en enestående besætning. Derfor gør de alt for at rekruttere, uddanne og stimulere de rigtige medarbejdere i deres udvikling. Holland America Line er en international virksomhed med en bred vifte af baggrunde og kulturer. Rederiet omfavner denne mangfoldighed og søger at styrke den gensidige forståelse yderligere med programmet Courageous Conversations. Holland America Line indgår meget gerne i et langsigtet partnerskab med deres medarbejdere. Alle de ansatte, bliver stimuleret til at udvikle sig videre og fortsætte med at vokse indenfor organisationen.

Fordi Holland America Line værdsætter en virksomhedskultur, hvor tillid, gensidig respekt og støtte er vigtige kerneværdier, lancerede de programmet Ethics & Compliance Ambassador i 2019. Dette program har til formål at skabe et arbejdsmiljø, hvor folk føler sig trygge ved at sige fra, når de har problemer, og bede om råd eller hjælp, før noget bliver et problem.

Mere information

Holland America Line udgiver hvert år en bæredygtighedsrapport, hvor ovenstående emner forklares mere detaljeret og underbygges med tal. Læs bæredygtighedsrapporten her

Din søgning gav følgende resultat