Bæredygtighed hos MSC Cruises

Med en flåde på 19 skibe og mere end 23.000 ansatte er MSC cruises det tredje største krydstogtselskab i Europa. Rederiet er klar over sit ansvar for at gøre vores planet mere bæredygtig. Det har fokus på at beskytte miljøet, deres gæster og medarbejdere, og også de havne og de samfund, der er en del af de krydstogter, de tilbyder. Vi forklarer her, hvad det betyder i praksis, og hvordan de bidrager til en mere bæredygtig verden.  

MSC Cruises - Energi og emissioner

Den mest avancerede teknologi til reduktion af emissioner

Energie og emissioner

MSC Cruises sigter mod at være fuldstændig CO2-neutral i 2050. Det opnår de blandt andet ved at bruge innovativ teknologi. For eksempel har de på 13 af deres 19 skibe reduceret udledningen af ​​svovldioxid med 97 % gennem deres Exhaust Gas Cleaning System. Ni af flådens fremtidige skibe vil være drevet af Liquefied Natural Gas (LNG). LNG er det fossile brændstof, der har den laveste miljøbelastning. Ikke desto mindre har MSC allerede undersøgt muligheden for at skifte til bio-LNG eller syntetisk LNG i fremtiden. Derudover bruger de nyt og banebrydende design, der gør det muligt at udnytte energien mere effektiv og reducere udledningen af ​​skadelige stoffer. For eksempel vælger MSC smartere sejlruter baseret på data, og de optimerer energiforbruget ved at holde skroget rent med speciel maling for at forbedre skibets strømlinje, desuden anvender de LED-belysning og energieffektive enheder ombord.

MSC Cruises – affaldshåndtering – ingen plast

Vandbesparelse og investering i genbrug

Vand- og affaldshåndtering

MSC Cruises sigter mod at reducere brugen af ​​vand på alle deres skibe og at rense og genbruge vand, hvor det er muligt. Allerede nu bliver 80 % af vandet om bord renset og genbrugt, og mindre end en fjerdedel købes i havnene. Det betyder, at der ikke er behov for at bruge vand fra områder, hvor der kan være vandmangel. Medarbejdere og gæster opfordres også til at bruge vandet sparsomt, og der er installeret vandbesparende vandhaner og brusehoveder på hele skibet. De reducerer vandforbruget med to tredjedele. Forbruget af vand giver forskellige typer spildevand. MSC Cruises udleder under ingen omstændigheder dette spildevand til søs, heller ikke under de forhold, hvor det er tilladt at gøre det. Alt spildevand, der ikke kan renses og genbruges, udledes i havnen og behandles der i overensstemmelse med gældende regler. 

Affald om bord på MSC Cruises skibe indsamles separat og genbruges, hvor det er muligt. Affald, der ikke kan genanvendes, transporteres i land. 

Socialt ansvar - MSC Cruises

Sammen med samfundet

Socialt ansvar

MSC Cruises samarbejder med lokale myndigheder, lokalsamfund og andre partnere for at gøre turismen mere bæredygtig. Det sker blandt andet gennem indkøb fra lokale leverandører for at stimulere den lokale økonomi og ved lade udbydere være en del af udflugterne. MSC Cruises beder også deres udbydere og leverandører om at arbejde så bæredygtigt som muligt. For eksempel kan de bruge elcykler til udflugter og reducere mængden af ​​emballagemateriale fra leverandører.

Foretrækker lokale forsyninger

MSC cruises' program, 'Local as First Choice', har til formål at foretage indkøb lokalt og støtte lokalsamfundenes levevilkår. Mens fordelene ved at købe lokalt er indlysende, når det drejer sig om frisk mad, har de lokale nonfood-varer også store fordele, fordi disse varer ikke skal rejse langt, før de når MSC Cruises krydstogtskib. Dette reducerer CO2-udledningen

I 2019 blev cirka 80 % af mad og drikkevarer indkøbt lokalt, i nærheden af der hvor skibene sejlede.

Biodiversitet og livet i havet – MSC Cruises

Bidrage aktivt til beskyttelse af økosystemer

Biodiversitet og livet i havet

MSC Cruises føler et stort ansvar for at yde et aktivt bidrag til at beskytte biodiversiteten i havet og det maritime liv og økosystemerne på de destinationer, som skibene anløber. For eksempel ved at sørge for god håndtering af deres ballastvand. Alle skibene bruger ballastvand for at forhindre kæntring. Dette vand skal genopfriskes i ny og næ og ledes derefter ud i havet. Videnskabelige undersøgelser har dog vist, at bakterier, mikrober og andre små organismer fra et økosystem ender i et andet økosystem med skadelige konsekvenser for biodiversiteten. MSC Cruises behandler alt ballastvand om bord, så disse organismer ikke længere ender i havet, når de udledes. Rederiet følger retningslinjerne fra FN's Internationale Søfartsorganisation. MSC Cruises søger også at genoprette økosystemer, der er gået tabt. For eksempel med Ocean Cay-projektet, hvor et forladt industriområde er blevet omdannet til et naturreservat, hvor den flora og fauna, der oprindeligt hørte til der, nu langsomt vender tilbage.

MSC Cruises – menneskene bag rederiet

Mangfoldighedens kraft

Menneskene bag rederiet

MSC Cruises har mere end 23.000 medarbejdere fra 124 forskellige lande. Alle mulige kulturelle baggrunde er repræsenteret i krydstogtrederiet. Dette er hovedårsagen til, at mangfoldighed og inklusion er en af ​​de vigtigste punkter i personalepolitikken. Rederiet har også sat sig som mål at opnå fuld ligestilling på arbejdspladsen inden for fire år. For at give medarbejderne den bedste mulighed for at udvikle sig og vokse optimalt, har MSC Cruises et omfattende trænings- og udviklingsprogram. på den måde vil de sørge for at alle medarbejdere – uanset om de arbejder i maskinrummet, ved roret eller i en af ​​restauranterne – kan udføre deres arbejde så godt som muligt og til deres egen tilfredshed.

Mere information

MSC Cruises udgiver en årlig bæredygtighedsrapport, hvor ovenstående emner forklares yderligere og understøttes af tal. Du kan downloade bæredygtighedsrapporten her.

Din søgning gav følgende resultat