Bæredygtighed hos Costa Cruises

Med en flåde på 15 skibe og 21.000 medarbejdere er Costa Cruises det største krydstogtrederi i Europa. Når det drejer sig om bæredygtighed er rederiet da også opmærksom på det ansvar, der hviler på deres skuldre. De kalder sig selv responsible explorers. Vi forklarer, hvad det betyder i praksis, og hvordan de bidrager til en mere bæredygtig verden.

LNG krydstogtskibe – Costa Cruises

Den mest avancerede teknologi til reduktion af emissioner

Energi og emissioner

Et af de vigtigste mål i Costa Cruises' bæredygtighedspolitik er at reducere CO2-udledningen. Costa Cruises har derfor investeret massivt i forskning i alternative brændstoffer. De er det første rederi i verden, der bruger Liquefied Natural Gas (LNG) som primært brændstof. LNG er det fossile brændstof, der har den laveste miljøbelastning. Alle nye skibe vil blive bygget baseret på denne teknologi, og en række af de eksisterende skibe vil blive bygget om, så de kan anvende denne teknologi. Med Ship Energy Efficiency Management Plan ønsker rederiet også at bruge energien så økonomisk som muligt og at filtrere alle de skadelige stoffer, der udledes, så meget som muligt.

Med disse tiltag sigter Costa Cruises mod at reducere CO2-emissionerne med 40 % inden 2040.

Costa Cruises – vand- og affaldshåndtering

Reduktion af forbrug og genbrug, hvor det er muligt

Vand- og affaldshåndtering

Costa Cruises forsøger at reducere brugen af ​​vand på alle deres skibe og at rense og genbruge vand, hvor det er muligt. Det sker nu allerede med mere end tre fjerdedele af vandet, og dermed behøver de kun at købe mindre end en fjerdedel i havnene. Dette beskytter områder, hvor der er knaphed på vand. Derudover inspirerer Costa Cruises deres medarbejdere og gæster til at spare på vandet. Forbruget af vand producerer også spildevand, en lille procentdel af det er stærkt forurenet. Costa Cruises sørger til enhver tid for at forhindre, at dette såkaldte lænsevand bliver udledt direkte i havet.

Ligesom målsætningen for vand er målsætningen for affald også at reducere forbruget og genanvende, hvor det er muligt. Det betyder, at der bliver brugt stadig mindre engangsprodukter, og at alt affald om bord indsamles særskilt. Affald, der ikke kan genanvendes, transporteres i land.

Bæredygtig turisme – Costa Cruises

En del af samfundet

Socialt ansvar

De havne og lokalsamfund, som Costa Cruises besøger, er en integreret del af krydstogtoplevelsen. Rederiet vil derfor gerne støtte disse lokalsamfund og, hvor det er muligt, arbejde sammen med dem om at gøre krydstogtferier endnu mere bæredygtige. For eksempel har krydstogtrederiet en række projekter, hvor madoverskud fra skibe bliver delt ud i lokale fødevarebanker, og de starter projekter sammen med stadig flere havne for at gøre det muligt at indkøbe grøn havneenergi. Derudover er Costa Cruises stærkt engageret i bæredygtig turisme. I et særligt manifest har de fastlagt en række principper, som har til formål at øge forståelsen og respekten for de samfund, havnene er en del af.

Biodiversitet og livet i havet – Costa Cruises

Øget opmærksomhed og aktivt bidrag

Biodiversitet og livet i havet

Beskyttelse af marine biodiversiteten og sundheden hos livet i havet og økosystemerne på de destinationer, Costa Cruises besøger, er hjørnestenene i rederiets mål for bæredygtighed. Blandt andet af den grund har rederiet oprettet Costa Cruises Foundation. Fonden har med projektet Guardians of the Coast gjort de unge opmærksomme på, hvor vigtigt det er at beskytte naturen. De har også ydet et videnskabeligt bidrag ved at indsamle data for at undersøge, om der er skader på miljøet eller skrøbelige økosystemer. Derudover rekrutterer fonden folk til at hjælpe med at rydde op og holde kystlinjen ren.

Læs mere om Costa Cruises Foundation
Costa Cruises - Mangfoldighed og inklusion

Styrke respekten og interessen for hinanden

Menneskene bag rederiet

Costa Cruises har mere end 21.000 ansatte, som tilsammen repræsenterer 70 forskellige nationaliteter, og taler mere end 35 sprog. Rederiet ser denne mangfoldighed som organisationens styrke og søger hele tiden at øge respekten og forståelsen for hinanden mest muligt. På den måde vil de forebygge diskrimination og fremme lige muligheder på arbejdspladsen. Costa Cruises var et af de første rederier med en speciel målsætning for transpersoner. Styrkelsen af kvinders stilling er også et punkt, der står højt på dagsordenen. Rederiet har derfor underskrevet Manifesto for Female Empowerment og Charter for Equal Opportunities and Equality at Work.

Mere information

Costa Cruises udgiver hvert år en bæredygtighedsrapport, hvor ovenstående emner forklares mere detaljeret og underbygges med tal. Download bæredygtighedsrapporten nu

Din søgning gav følgende resultat